Sobre aquest blog

La informació recollida en aquesta pàgina, és fruit de la meva experiència professional sobre el sistema integrat de qualificacions, al llarg dels anys he participat en diversos organismes que m'han permès estudiar i analitzar el sistema des de diverses òptiques. He estat membre de Consell Nacional i de l'Autonòmic, director de l'Institut de Qualificacions (IQPIB), que vaig dissenyar i desenvolupar en dues etapes, amb l'equip de l'Institut desenvoluparem les primeres valoracions de l'experiència professional i un sistema propi,he participat amb l'Institut Nacional quan la supèrbia administrativa ho ha permès, he estat professor del CAP, participat en múltiples accions de divulgació, i he tingut l'ocasió de treballar amb persones que m'han aportat molt. Els documents aquí aportats han de llegir-se des de la perspectiva històrica. Jef

dimecres, 27 de gener de 2016

Mapa funcional de la cuina. Competències i context.Apunts i fonaments sobre la programació didàctica d'un certificat de professionalitat

Guió, disseny, avatars i textos: autor jef_2016

Tot el discurs és fonamenta en el model basat en les competències professionals i l'esperit del dret a que tothom pugui accedir a una formació que faciliti el desenvolupament d'un projecte de vida que contempli la inserció laboral.